10 kwietnia rusza przyjmowanie wniosków na eko-dotacje !

EKO DOTACJE

Rady Miasta w Radlinie podjęła w dniu 27 lutego bieżącego roku Uchwałę NR S.0007.015.2017 w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie że środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Na podstawie tej uchwały możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zabudowy:
→ kotła na gaz
→ kotła olejowego
→ kotła na węgiel
→ kotła na biomasę
→ wymiennika ciepła
→ układu solarnego
→ pompy ciepła

Z dotacji na dany rodzaj urządzenia nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które skorzystały już z dotacji na to samo urządzenie, w tym samym budynku, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Radlin w latach 2009-2013 lub z dotacji udzielanych z budżetu miasta w latach 2015-2016.

UWAGA! Wnioski będą przyjmowane w dniach 10-14 kwietnia 2017r. w kancelarii Urzędu Miasta, w godzinach pracy Urzędu.

Zasady ogólne dotacji w 2017 roku:

  • dofinansowanie obejmie 50% kosztów inwestycji i wyniesie nie więcej niż 5000 zł,
  • dofinansowanie będzie dotyczyć kotłów opalanych węglem lub biomasą co najmniej 5 klasy,
  • dotację uzyskać można tylko na jedno urządzenie,
  • nie będzie można uzyskać dotacji na urządzenie w danym budynku, na które już raz była przyznana dotacja w ramach PONE lub w latach 2015-2016, uwaga: na inne urządzenie już tak,
  • dofinansowanie instalacji solarnych i pomp ciepła będzie dotyczyć budynków, w których istniejący kocioł węglowy jest co najmniej 3 klasy, nie starszy niż 10 lat dotacji nie podlegają urządzenia już zamontowane

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Radlin tel. 32 4590266. Wniosek wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.radlin.pl, oraz www.zielony.radlin.pl oraz w kancelarii Urzędu Miasta.

Do pobrania:

 

Oprócz naszych miejskich działań mogą Państwo wziąć udział w Programie SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szczegóły programu: LINK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *