Author Archives: Admin

Sprawdź jakość powietrza w Radlinie !

powietrzeOd wczoraj (25.10.2017) można już sprawdzić jakość powietrza w naszym mieście.
Na platformie Airly widnieją już wyniki rejestrowane przez czujnik zlokalizowany w centrum miasta. Dzięki temu mamy 24-godzinny podgląd tego czym oddychamy. Podobne czujniki są zlokalizowane we wszystkich miejscowościach powiatu wodzisławskiego oraz dzielnicach Rybnika, dzięki czemu obraz jakości powietrza w regionie jest jeszcze pełniejszy.

Bezpośredni link do mapy : LINK

 

 

Młodzi radlinianie będą promować ekologiczny styl!

ecologyStowarzyszenie “SZOK” z Radlina przystępuje do kolejnych działań ekologicznych w “mieście z sercem”. Projekt „Z Ekologią na Ty” (na które stowarzyszenie otrzymało miejską dotację), ma za zadanie przygotować młodych radlinian do aktywnego i odpowiedzialnego życia w zgodnie z naturą. W planach m.in. warsztaty przyrodnicze i stworzenie ogrodów sensorycznych przy radlińskich szkołach.

 

Dzięki działaniom stowarzyszenia zwiększyć ma się wiedza młodych mieszkańców Radlina w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt oraz podniesienie świadomości ekologicznej.
W trakcie projektu planowane są m. in. warsztaty w rezerwacie “Łężczok” celem poznania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz różnorodności biologicznej, przeprowadzenie warsztatów poświęconych tematyce ptaków, połączonych z przygotowaniem domków dla ptaków do zamieszczenia na terenie miasta oraz stworzenie co najmniej dwóch przyjaznych mini – ogródków sensorycznych przy placówkach oświatowych w Radlinie, obsadzonych roślinami miododajnymi oraz takimi, które dzieci mogą odbierać przez zmysły- dotyku, zapachu, smaku i wzrok.
Młodzi ekolodzy planują także zorganizować wystawę ekologiczną połączoną z warsztatami ekologicznej żywności i produktów naturalnych i nieprzetworzonych. Zamierzają również wydać publikację ulotki na temat zachowań proekologicznych oraz roli pszczół i innych owadów pożytecznych. oraz zorganizować warsztaty fotograficzne, które pomogą młodym lepiej uwieczniać przyrodę na zdjęciach.
Głównymi beneficjentami projektu będą uczniowie i przedszkolaki uczęszczające do placówek oświatowych w Radlinie. Zaplanowane działania będą odbywały się: na terenie szkół i przedszkola oraz w innych miejskich jednostkach, jak również na terenie całego miasta i poza nim (m.in. w Rezerwacie “Łężczok”) i będą trwały od początku września do końca roku.

Człowiek jest istotą rozumną: uczy się i doskonali – czytamy w komunikacie dotyczącym projektu – Zbiera i gromadzi niby wiewiórka okazy przyrodnicze: minerały, rośliny, zwierzęta, a również rozmaite dzieła kultury własnej. Przeciwnie niż wiewiórka bada to, co zgromadził. Układa rośliny w zielnikach, uprawia je w swoich ogrodach, hoduje zwierzęta w ogrodach zoologicznych. Potem zgromadzone informacje klasyfikuje, żeby lepiej poznać świat. Zdaje sobie sprawę, kim sam jest- również wytworem przyrody, istotą obdarzoną życiem i rozumem, jak inne. Jednak – i to różni go od zwierząt- ekspansja człowieka, jego inicjatywy, jego pomysły spowodowały niezliczoną ilość razy pożałowania godne klęski. Najlepsze umysły wzywają dziś do ochrony zasobów naturalnych i ochrony życia w stanie naturalnym, nie tylko dla bogactwa i piękna, jakie ono przedstawia, ale również, dlatego, że cała harmonia i – bez przesady- przetrwanie naszej ludzkiej wspólnoty od tego zawisły? Co chcemy zrobić w ramach projektu? – własną postawą propagować idee ochrony środowiska, – włączać się w ekologiczne działania lokalne, – wychowywać młodych ludzi, tak, aby byli w pełni świadomi swej odpowiedzialności za środowisko, – przygotowywać młodzież i dzieci intelektualnie i emocjonalnie do ochrony środowiska, w którym żyją i rozwijają się, – a przede wszystkim uczyć innych poszanowania dla środowiska”

 

Projekt realizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego:„ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
Dotacja pochodzi ze środków budżetowych Miasta Radlin. Koordynatorem projektem jest Ewa Szturchaj.

 

nowelogo

 

 

SZOKlogo — wersja zmieniona

 

Kolejne święto psiaków w Radlinie

 

DP20

Pogadanki o obowiązkach właścicieli psów, pokaz szkoły psiej tresury, wykład behawiorystki oraz prezentacje bokserów do adopcji. Do tego zabawy dla psiaków i nie tylko oraz… wielki psi tort. Tak w skrócie można opisać sobotni Dzień Psa w Radlinie, który organizowała Grupa “Radlińskie Psy”.

Impreza składała się przede wszystkim z prelekcji tematycznych, pokazów szkoły psiej tresury i prezentacji psów do adopcji. Organizatorzy promowali przy okazji projekt “The Yellow Dog Project” polegający na popularyzacji zwyczaju zakładania żółtej chustki psom, które z jakichś powodów nie powinny być głaskane przez osoby postronne (np. z powodu przebytej operacji, nerwowego charakteru psa czy trwającego aktualnie szkolenia). Dzień Psa w Radlinie rozpoczęła prelekcja Straży Miejskiej w Radlinie, która przedstawiła podstawowe obowiązki właścicieli psów, głównie w zakresie sprzątania za swoim psem. Po funkcjonariuszach straży miejskiej teren Szluchty zajęła szkoła psiej tresury “Amigo” z Mszany, która przedstawiła cieszący się sporym zainteresowaniem pokaz umiejętności swoich psów, głównie w zakresie obrony. Nie zabrakło również fachowej teorii behawiorystycznej, w postaci wykładu Pani Agnieszki Krzystały z centrum szkoleniowego “Świat Psa”.
Na koniec swoich podopiecznych zaprezentowało stowarzyszenie “Boksery Niczyje” ze Stanowic, które promują adopcję bokserów. Stoisko cieszyło się wielkim powodzeniem przełamując jednocześnie stereotypy zarówno dotyczące tej rasy, jak i obaw związanych z samą adopcją.

Dla psów przygotowano tory przeszkód, “adresówki”, czyli wywieszki z adresami, które można zawiesić na obrożach, oraz… specjalny tort mięsny. Odbył się również wybory Psiej Piękności. Jury złożone z dzieci uczestniczących w wydarzeniu wybrało trzy najładniejsze psy spośród uczestników imprezy.

Organizatorem wydarzenia była nieformalna grypa miłośników psów z Radlina i okolic “Radlińskie Psy”.

 

 

 

Kolejne pieniądze na walkę ze smogiem!

smogRadni miejscy w Radlinie na sesji 27 czerwca przeznaczyli ponad 380 tysięcy na kolejne dofinansowanie do wymian starych pieców na ekologiczne. Chodzi konkretnie o wnioski z tegorocznego naboru, które nie otrzymały dofinansowań i trafiły na listę rezerwową. Dzięki temu umowy na wymianę źródeł ciepła będzie można podpisywać już na początku 2018 roku. Z pewnością nie będą to ostatnie środki na walkę ze smogiem w przyszłym roku.

Continue reading →

Radlin razem z Kujawskim w obronie pszczół

radlin pszczoły

Miło nam zakomunikować, iż nasze działania na rzecz pszczół i owadów zapylających zostały zauważone przez kampanię “Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”.
Tym samym miasto Radlin dołączyło do akcji “Gminy Przyjazne Pszczołom” !
Dziękujemy za to wyróżnienie i możliwość dołączenia do ogólnopolskiej mapy miejsc przyjaznych owadom. Z pewnością współpraca z kampanią pomoże nam jeszcze mocniej działać w zakresie edukacji ekologicznej i poprawy ekosystemu i ekologii w mieście!

Zobacz też:

“Smog Stop” – rusza nabór wniosków do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Od poniedziałku 15 maja 2017 r. rusza program “SMOG STOP” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w ramach którego WFOŚiGW będzie dofinansowywał wymianę źródeł ciepła na ekologiczne.
UWAGA! Złożenie wniosku w naszym miejskim programie dofinansowań NIE WYKLUCZA złożenia wniosku również w programie WFOŚiGW!
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku.

 

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest:

 • wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania,
 • zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:
  zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac),
 • zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

  Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku.

Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu. Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

UWAGA! Złożenie wniosku w naszym miejskim programie nie wyklucza złożenia wniosku również w WFOŚiGW! 

Czy w Radlinie powstanie nowy park miejski? Jest już koncepcja “central parku”…

parkUrząd Miasta Radlin zapowiedział plany stworzenia nowego parku miejskiego w mieście. Radliński “central park” powstać miałby na zielonych terenach w pobliżu niegdysiejszego boiska lekkoatletycznego na ul. Rydułtowskiej i parku wokół pomnika Ofiar Szybu Reden. Całość miałaby mieć około 70 000 metrów kwadratowych, w całości pokryte drzewami, nasadzeniami, miejscami przyjaznymi dla owadów i ekosystemu.
Continue reading →

10 kwietnia rusza przyjmowanie wniosków na eko-dotacje !

EKO DOTACJE

Rady Miasta w Radlinie podjęła w dniu 27 lutego bieżącego roku Uchwałę NR S.0007.015.2017 w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie że środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Na podstawie tej uchwały możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zabudowy:
→ kotła na gaz
→ kotła olejowego
→ kotła na węgiel
→ kotła na biomasę
→ wymiennika ciepła
→ układu solarnego
→ pompy ciepła

Z dotacji na dany rodzaj urządzenia nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które skorzystały już z dotacji na to samo urządzenie, w tym samym budynku, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Radlin w latach 2009-2013 lub z dotacji udzielanych z budżetu miasta w latach 2015-2016.

UWAGA! Wnioski będą przyjmowane w dniach 10-14 kwietnia 2017r. w kancelarii Urzędu Miasta, w godzinach pracy Urzędu.

Zasady ogólne dotacji w 2017 roku:

 • dofinansowanie obejmie 50% kosztów inwestycji i wyniesie nie więcej niż 5000 zł,
 • dofinansowanie będzie dotyczyć kotłów opalanych węglem lub biomasą co najmniej 5 klasy,
 • dotację uzyskać można tylko na jedno urządzenie,
 • nie będzie można uzyskać dotacji na urządzenie w danym budynku, na które już raz była przyznana dotacja w ramach PONE lub w latach 2015-2016, uwaga: na inne urządzenie już tak,
 • dofinansowanie instalacji solarnych i pomp ciepła będzie dotyczyć budynków, w których istniejący kocioł węglowy jest co najmniej 3 klasy, nie starszy niż 10 lat dotacji nie podlegają urządzenia już zamontowane

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Radlin tel. 32 4590266. Wniosek wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.radlin.pl, oraz www.zielony.radlin.pl oraz w kancelarii Urzędu Miasta.

Do pobrania:

 

Oprócz naszych miejskich działań mogą Państwo wziąć udział w Programie SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szczegóły programu: LINK