Category Archives: Aktualności

Radlin razem z Kujawskim w obronie pszczół

radlin pszczoły

Miło nam zakomunikować, iż nasze działania na rzecz pszczół i owadów zapylających zostały zauważone przez kampanię “Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”.
Tym samym miasto Radlin dołączyło do akcji “Gminy Przyjazne Pszczołom” !
Dziękujemy za to wyróżnienie i możliwość dołączenia do ogólnopolskiej mapy miejsc przyjaznych owadom. Z pewnością współpraca z kampanią pomoże nam jeszcze mocniej działać w zakresie edukacji ekologicznej i poprawy ekosystemu i ekologii w mieście!

Zobacz też:

“Smog Stop” – rusza nabór wniosków do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Od poniedziałku 15 maja 2017 r. rusza program “SMOG STOP” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w ramach którego WFOŚiGW będzie dofinansowywał wymianę źródeł ciepła na ekologiczne.
UWAGA! Złożenie wniosku w naszym miejskim programie dofinansowań NIE WYKLUCZA złożenia wniosku również w programie WFOŚiGW!
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku.

 

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest:

 • wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania,
 • zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:
  zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac),
 • zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

  Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku.

Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu. Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

UWAGA! Złożenie wniosku w naszym miejskim programie nie wyklucza złożenia wniosku również w WFOŚiGW! 

Czy w Radlinie powstanie nowy park miejski? Jest już koncepcja “central parku”…

parkUrząd Miasta Radlin zapowiedział plany stworzenia nowego parku miejskiego w mieście. Radliński “central park” powstać miałby na zielonych terenach w pobliżu niegdysiejszego boiska lekkoatletycznego na ul. Rydułtowskiej i parku wokół pomnika Ofiar Szybu Reden. Całość miałaby mieć około 70 000 metrów kwadratowych, w całości pokryte drzewami, nasadzeniami, miejscami przyjaznymi dla owadów i ekosystemu.
Continue reading →

10 kwietnia rusza przyjmowanie wniosków na eko-dotacje !

EKO DOTACJE

Rady Miasta w Radlinie podjęła w dniu 27 lutego bieżącego roku Uchwałę NR S.0007.015.2017 w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie że środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Na podstawie tej uchwały możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zabudowy:
→ kotła na gaz
→ kotła olejowego
→ kotła na węgiel
→ kotła na biomasę
→ wymiennika ciepła
→ układu solarnego
→ pompy ciepła

Z dotacji na dany rodzaj urządzenia nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które skorzystały już z dotacji na to samo urządzenie, w tym samym budynku, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Radlin w latach 2009-2013 lub z dotacji udzielanych z budżetu miasta w latach 2015-2016.

UWAGA! Wnioski będą przyjmowane w dniach 10-14 kwietnia 2017r. w kancelarii Urzędu Miasta, w godzinach pracy Urzędu.

Zasady ogólne dotacji w 2017 roku:

 • dofinansowanie obejmie 50% kosztów inwestycji i wyniesie nie więcej niż 5000 zł,
 • dofinansowanie będzie dotyczyć kotłów opalanych węglem lub biomasą co najmniej 5 klasy,
 • dotację uzyskać można tylko na jedno urządzenie,
 • nie będzie można uzyskać dotacji na urządzenie w danym budynku, na które już raz była przyznana dotacja w ramach PONE lub w latach 2015-2016, uwaga: na inne urządzenie już tak,
 • dofinansowanie instalacji solarnych i pomp ciepła będzie dotyczyć budynków, w których istniejący kocioł węglowy jest co najmniej 3 klasy, nie starszy niż 10 lat dotacji nie podlegają urządzenia już zamontowane

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Radlin tel. 32 4590266. Wniosek wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.radlin.pl, oraz www.zielony.radlin.pl oraz w kancelarii Urzędu Miasta.

Do pobrania:

 

Oprócz naszych miejskich działań mogą Państwo wziąć udział w Programie SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szczegóły programu: LINK

Dramatyczne przekroczenie pyłu w powietrzu!

smogW miniony weekend stacje pomiarowe w naszym sąsiedztwie (Wodzisław Śląski i Rybnik) wskazywały od ok. 470% do nawet 1160 % przekroczenia normy dla pyłu PM 10. To pył zawierający substancje toksyczne, metale ciężkie oraz dioksyny i furyny. Pył ten przedostaje się do górnych dróg oddechowych a mniejsze jednostki przenikają bezpośrednio do krwi. W  poniedziałek rano przekroczenia pyłu w naszym regionie wynosiły od 1436 % do 2272 %.
Obecnie (godz. 14.00) wynoszą ok 626 % (Rybnik) i 346 % (Wodzisław Śląski). Dodatkowo rybnicka stacja pomiarowa zaobserwowała przekroczenie benzenem (C6H6) o ok. 320 %.

Zaleca się unikanie lub ograniczanie do minimum czasu przebywania na zewnątrz, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia – skontaktować się z lekarzem.