Edukacja antysmogowa – konkurs Urzędu Marszałkowskiego

smogZarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, z uwzględnieniem polityki “anty-smogowej”, które będą realizowane w 2017 roku.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę
54 000 zł.

 

– Działania, jakie podejmujemy w walce ze smogiem, są wielopłaszczyznowe. Najważniejsza jest jednak kwestia świadomości i edukacji, szczególnie najmłodszych mieszkańców regionu. Od początku partnerem naszych działaniach są podmioty obszaru trzeciego sektora, które są najbliżej ludzi i które są autorami ciekawych inicjatyw. Dlatego też zachęcam – włączajmy się w działania, które uzmysłowią zagrożenia niską emisją – mówi marszałek Wojciech Saługa.
Celem konkursu jest wspomaganie rozwoju oraz uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, z uwzględnieniem polityki “anty-smogowej”, w tym:
· organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach i konkursach tematycznych, wystawach, warsztatach,
· tworzenie programów edukacyjnych,
· wydawanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji, nagrań fonograficznych i audiowizualnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert w ramach konkursu są organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.
Oferty dotyczące zadań realizowanych do 30 listopada 2017 r. należy składać do 24 marca 2017 r. do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 lub w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7. Szczegółowe informacje o konkursie zostały zamieszczone na stronie www.slaskie.pl

[informacje prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *