Młodzi radlinianie będą promować ekologiczny styl!

ecologyStowarzyszenie “SZOK” z Radlina przystępuje do kolejnych działań ekologicznych w “mieście z sercem”. Projekt „Z Ekologią na Ty” (na które stowarzyszenie otrzymało miejską dotację), ma za zadanie przygotować młodych radlinian do aktywnego i odpowiedzialnego życia w zgodnie z naturą. W planach m.in. warsztaty przyrodnicze i stworzenie ogrodów sensorycznych przy radlińskich szkołach.

 

Dzięki działaniom stowarzyszenia zwiększyć ma się wiedza młodych mieszkańców Radlina w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt oraz podniesienie świadomości ekologicznej.
W trakcie projektu planowane są m. in. warsztaty w rezerwacie “Łężczok” celem poznania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz różnorodności biologicznej, przeprowadzenie warsztatów poświęconych tematyce ptaków, połączonych z przygotowaniem domków dla ptaków do zamieszczenia na terenie miasta oraz stworzenie co najmniej dwóch przyjaznych mini – ogródków sensorycznych przy placówkach oświatowych w Radlinie, obsadzonych roślinami miododajnymi oraz takimi, które dzieci mogą odbierać przez zmysły- dotyku, zapachu, smaku i wzrok.
Młodzi ekolodzy planują także zorganizować wystawę ekologiczną połączoną z warsztatami ekologicznej żywności i produktów naturalnych i nieprzetworzonych. Zamierzają również wydać publikację ulotki na temat zachowań proekologicznych oraz roli pszczół i innych owadów pożytecznych. oraz zorganizować warsztaty fotograficzne, które pomogą młodym lepiej uwieczniać przyrodę na zdjęciach.
Głównymi beneficjentami projektu będą uczniowie i przedszkolaki uczęszczające do placówek oświatowych w Radlinie. Zaplanowane działania będą odbywały się: na terenie szkół i przedszkola oraz w innych miejskich jednostkach, jak również na terenie całego miasta i poza nim (m.in. w Rezerwacie “Łężczok”) i będą trwały od początku września do końca roku.

Człowiek jest istotą rozumną: uczy się i doskonali – czytamy w komunikacie dotyczącym projektu – Zbiera i gromadzi niby wiewiórka okazy przyrodnicze: minerały, rośliny, zwierzęta, a również rozmaite dzieła kultury własnej. Przeciwnie niż wiewiórka bada to, co zgromadził. Układa rośliny w zielnikach, uprawia je w swoich ogrodach, hoduje zwierzęta w ogrodach zoologicznych. Potem zgromadzone informacje klasyfikuje, żeby lepiej poznać świat. Zdaje sobie sprawę, kim sam jest- również wytworem przyrody, istotą obdarzoną życiem i rozumem, jak inne. Jednak – i to różni go od zwierząt- ekspansja człowieka, jego inicjatywy, jego pomysły spowodowały niezliczoną ilość razy pożałowania godne klęski. Najlepsze umysły wzywają dziś do ochrony zasobów naturalnych i ochrony życia w stanie naturalnym, nie tylko dla bogactwa i piękna, jakie ono przedstawia, ale również, dlatego, że cała harmonia i – bez przesady- przetrwanie naszej ludzkiej wspólnoty od tego zawisły? Co chcemy zrobić w ramach projektu? – własną postawą propagować idee ochrony środowiska, – włączać się w ekologiczne działania lokalne, – wychowywać młodych ludzi, tak, aby byli w pełni świadomi swej odpowiedzialności za środowisko, – przygotowywać młodzież i dzieci intelektualnie i emocjonalnie do ochrony środowiska, w którym żyją i rozwijają się, – a przede wszystkim uczyć innych poszanowania dla środowiska”

 

Projekt realizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego:„ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
Dotacja pochodzi ze środków budżetowych Miasta Radlin. Koordynatorem projektem jest Ewa Szturchaj.

 

nowelogo

 

 

SZOKlogo — wersja zmieniona

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *