Łąka z… kosmosem!

Łąka z “kosmosem” czyli miododajną rośliną z rodziny astrowatych, opanowała miejską łąkę przy tworzonym parku kieszonkowym na ul. Młyńskiej. To jedno z zaplanowanych w tym roku działań z zakresu miododajnych nasadzeń w mieście.

Według planu zagospodarowania przestrzennego bezpośrednie sąsiedztwo nowego parku to tereny zieleni działkowej, więc zdecydowano się aby nadać temu „dzikiemu” dotąd miejscu charakter sielsko-wiejski. Służyć temu mają m.in. nasadzenia odpowiednich roślin, m.in. dyń ozdobnych czy meble z palet. Te elementy pojawić się mają już wkrótce

 

Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat

 

Ekologiczną edukację rozpocząć najlepiej od najmłodszych lat. Wiedzą o tym w “Akademii Wesołych Bajtli” czyli biertułtowskim przedszkolu, gdzie grupy 4-latków (grupy „Misie”, „Psotki” i „Wróbelki”) poznają zasady ekologii. Pomocą była “Pszczółka Radlinka” czyli maskotka miejskich działań ekologicznych. Cykl zajęć w tym zakresie odbywał się bowiem w oparciu o pomoce otrzymane z Urzędu Miasta: „Pszczółka Radlinka daje dzieciom rady jak segregować różne odpady.” Dzieci podczas kolorowania zamieszczonych tam obrazków oraz w czasie zajęć i spacerów, poznały kolory koszów do segregacji. Jedna z grup samodzielnie przygotowywała żółty kosz na plastiki. Oprócz tego dzieci wyrabiały w sobie nawyk zgniatania butelek przed wyrzuceniem i dbania o czystość otoczenia.

Przedszkolaki podczas spacerów po Radlinie poznawały skwery zieleni w mieście i uczyły się dbałości o czystość. W przeddzień Dnia Ziemi posadziły kwiatki do doniczek by ozdabiały przedszkolne okna sali. Podsumowaniem tematyki były wspólne zabawy podczas których młodzi ekolodzy wykazywali się znajomością zasad dbania o przyrodę i otoczenie. Przedszkolaki rozwiązywały czytane przez Pszczółkę Radlinkę zagadki, bawiły się przy piosence „Śmieciu precz” i z chustą animacyjną. Mamy nadzieję, że wiadomości zostaną na zawsze w pamięci, a przypominać o nich będą otrzymane książeczki i dyplomy.

Zajęcia te są częścią większego projektu z zakresu edukacji ekologicznej, które ujęte zostały w strategii edukacji ekologicznej miasta Radlin na lata 2017-2020. [więcej – LINK]

Przygotowały: Bożena Nadskakulska Agnieszka Zdrzałek, Ewa Szulik , Ewa Fojcik, Magdalena Furas, Sylwia Baran

Wnioski na wymianę pieców!

smog

Rady Miasta w Radlinie podjęła w dniu 27 marca bieżącego roku Uchwałę nr S.0007.024.2018 w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie że środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Na podstawie tej uchwały możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zabudowy:
→ kotła na gaz
→ kotła olejowego
→ kotła na paliwo stałe
→ kotła na biomasę
→ wymiennika ciepła
→ układu solarnego
→ pompy ciepła

Z dotacji na dany rodzaj urządzenia nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które skorzystały już z dotacji na to samo urządzenie, w tym samym budynku, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Radlin 2009-2013 lub z dofinansowania udzielanego z budżetu miasta od roku 2015.

UWAGA! Wnioski będą przyjmowane w dniach od 07 do 18 maja 2018 r. w kancelarii Urzędu Miasta, w godzinach pracy Urzędu.

Zasady ogólne dotacji w 2018 roku:

dofinansowanie obejmie 50% kosztów inwestycji i wyniesie nie więcej niż 5000 zł,

dofinansowanie będzie dotyczyć kotłów opalanych paliwem stałym lub biomasą które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

dotację uzyskać można tylko na jedno urządzenie,

nie będzie można uzyskać dotacji na urządzenie w danym budynku, na które już raz była przyznana dotacja w ramach PONE lub od roku 2015, uwaga: na inne urządzenie już tak,

dofinansowanie instalacji solarnych i pomp ciepła będzie dotyczyć budynków, w których istniejący kocioł węglowy jest co najmniej 3 klasy, nie starszy niż 10 lat dotacji nie podlegają urządzenia już zamontowane.

Procedura otrzymania dotacji:

złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w określonym przez Burmistrza terminie,

weryfikacja wniosku pod kątem formalnym oraz oględziny kotłowni,

podpisanie umowy dotacyjnej,

realizacja inwestycji,

dokumenty, które należy złożyć po zakończeniu zadania :

– orginał faktury za inwestycję,

– potwierdzenie zezłomowania starego źródła ciepła,

– protokół odbioru końcowego,

– zgłoszenie zakończenia zadania

– oświadczenie o spełnieniu obowiązujących wymagań technicznych ( druki dokumentów do wypełnienia wydawane są w dniu podpisania umowy dotacyjnej)

weryfikacja złożonych dokumentów oraz ponowne oględziny kotłowni,

po pozytywnej akceptacji w.w nastąpi wypłata dotacji na wskazane przez wnioskodawcę konto.

W związku z wejściem od 1 września 2017 r. uchwały antysmogowej dla woj. śląskiego informujemy, że:

w piecach można spalać: paliwa stałe, biomasę,

w piecach nie można spalać : mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju odpadów,

należy wymieniać stare kotły na kotły minimum klasy 5 lub Ecodesign

– do końca roku 2021 r. – kotły pozaklasowe starsze niż 10 lat,

– do końca roku 2023 r. – kotły pozaklasowe między 5-10 lat,

– do końca roku 2025 r. – kotły pozaklasowe poniżej 5 lat,

– do końca roku 2027 r. – kotły klasy 3 lub 4.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Radlin tel. 32 4590266, 32 4590 222. Wniosek wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.radlin.pl, oraz www.zielony.radlin.pl oraz w kancelarii Urzędu Miasta.

Do pobrania:

 

Sadzimy nowy las!

 

DSC_1487

Na terenie wyciętego fragmentu parku leśnego przy granicy Radlina z Marklowicami 11 kwietnia 2018 r. spotkali się uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 4, pracownicy Nadleśnictwa Rybnik, dziennikarze, samorządowcy oraz społecznicy. Wszystko po to aby wspólnie w tym miejscu nasadzić nowe rośliny.

Continue reading →

Nowy park miejski powstanie w Radlinie! ZOBACZ FILM!

 

Park Jordanowski

 

Przystępujemy do konsultacji społecznych dotyczących wyglądu, funkcji i charakteru nowego parku miejskiego w centrum Radlina – Parku Jordanowskiego w okolicach umownej dzielnicy “Reden”.
Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 10.04.2018, do Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie, na godz. 16.00.

Zachęcamy do obejrzenia filmu z wizualizacją Parku:

 

oraz do zapoznania się z dokumentacją:

http://abc.radlin.pl/parkjordanowski

 

 

Wspólny zakup energii dla Radlina!

Radddlin

 

 

Kolejny raz przeprowadzono w Radlinie wspólne postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz jednostek miejskich

Wspólne zakupy energii dla wszystkich miejskich jednostek to oszczędność środków publicznych i większa ochrona środowiska! Nie ponosimy również dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem w tzw. “grupach zakupowych”.

#miastozsercem #ZielonyRadlin

Nowy spot anty-smogowy !

Zapraszamy do obejrzenia nowego spotu anty-smogowego w ramach kampanii “Gmina z dobą energią”. Podobnie jak w poprzednich spotach, w których wystąpili Franciszek Pieczka, oraz wodzisławski bloger Rezi, w tym również zobaczymy znane osoby z naszego regionu: Rafała Karwota z zespołu Tabu, oraz popularnego aktora Mariana Dziędziela.

Wypełnij ankiety dotyczące ekologicznego ogrzewania

SłonecznyProsimy o wypełnienie poniższych ankiet i złożenie ich do specjalnych, charakterystycznych żółtych urn, które znajdują się w naszych radlińskich szkołach, przedszkolach, bibliotekach oraz w urzędzie miejskim.
Ankiety są niezbędne aby Miasto Radlin mogło przystąpić do projektów w wyniku których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne (fotowoltaika, biomasa, solary etc…) . Możliwe są dofinansowania nawet do 85 % (szerzej o tym projekcie – LINK).  To bardzo ważne aby jak najwięcej osób złożyło ankiety! Za wszystkie serdecznie dziękujemy!


Dokumenty do pobrania: