Będą dotacje dla kompostowników!

recyklingNa wtorkowej sesji (22.03) radni miejscy w Radlinie przyjęli uchwałę na podstawie której miasto będzie udzielać dotacje do zakupów kompostowników. Radlin zamierza „dorzucić się” do kompostowników i to aż w połowie poniesionych przez mieszkańców kosztów.

Dotacja obejmująca 50 % kosztów zakupu kompostowników nie może jednak jednorazowo wynieść więcej niż 120 zł. Z dotacji będą mogli skorzystać mieszkańcy Radlina, właściciele nieruchomości położonych w mieście, oraz – co ważne – niezalegający z podatkami i innymi opłatami na rzecz miasta.
Uchwała jest pierwszym krokiem. Kolejnym będzie powstanie regulaminu udzielania dotacji.
Ten powinien powstać już na przełomie kwietnia i maja.

To dość proste ale i skuteczne narzędzie do popularyzacji kompostowania. Musimy pamiętać, że według przepisów ustawy o odpadach to ograniczanie powstawania nowych odpadów powinno być  priorytetem działań ekologicznych (art. 17 i 18 Ustawy o odpadach) . Jeśli nie oddajemy odpadów zielonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych a zagospodarowujemy je na własne potrzeby w kompostowniku, działamy najbardziej ekologicznie a przy tym wpływamy na zmniejszanie kosztów całego systemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *