Dla owadów

RADLIN OWADY LOGO

“Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną cztery lata życia…”

(Albert Einstein)

Bez pszczół sobie nie poradzimy…
Nie poradzimy sobie z produkcją żywności, nie poradzimy sobie jako gatunek. Szacuje się, że ok. 70 % zawartości naszego talerza zawdzięczamy pracy pszczół. Ich szlachetnej, bezinteresownej pracy na rzecz innych gatunków.
Pracy, z której korzystamy wszyscy.

Niestety, coraz częściej słyszymy, że pszczoły nas opuszczają. Masowe ginięcie tych zwierząt to nie tylko problem pszczelarzy czy producentów miodowych kosmetyków. Stosowanie pestycydów, kult przesadnie „przystrzyżonego trawnika”, brak roślin miododajnych, które sadzili nasi ojcowie i dziadkowie – to wszystko sprawia, że te pożyteczne owady znikają z naszego otoczenia. Najwyższy czas zdać sobie sprawę z tego, że wraz
ze zniknięciem pszczół, zniknąć możemy również i my.

Dlatego Miasto Radlin postanowiło włączyć się w działania ekologiczne na rzecz przywrócenia owadów zapylających
do przestrzeni miejskiej. To nie tylko pszczoły miodne, ale również inne owady, które swoją pracą służą nam wszystkim.
Murarka ogrodowa, trzmiel ziemny, chrząszcze, muchówki…
Wszystkie one zasługują na pomoc, skoro codziennie,
od tysięcy lat, pomagają nam jako gatunkowi.  Chcemy stworzyć im przyjazne warunki do życia oraz zapewnić odpowiednią ilość roślinności do pracy.
Chcemy również edukować i uzmysławiać, jak ważne jest to, aby mieć przy sobie jak najwięcej tych małych, pożytecznych towarzyszy.
Opracowaliśmy więc naszą “strategię działań”.
Najpierw powstał dokument pod nazwą Plan Działań Edukacyjno – Ekologicznych na rok 2016 pod nazwą „Radlin – miasto z sercem dla owadów”, który zawierał szereg działań z zakresu ochrony owadów zapylających, propagowania roślinności miododajnej oraz edukacji o roli owadów w ekosystemie oraz o pszczelarstwie jako takim.
Następnie kontynuowaliśmy naszą pszczelą politykę w poszerzonej wersji co znalazło odzwierciedlenie w Planie Działań Edukacyjno – Ekologicznych na lata 2018-2020 dla miasta Radlin pod nazwą „Radlin – miasto z sercem dla owadów” [LINK]

 

 

Wiosną 2016 roku na terenie miasta Radlin stanęło 15 hoteli dla owadów, czyli drewnianych konstrukcji, w których schronienie znajdą owady zapylające. Nie będą to gatunki, które żądlą, więc nie ma potrzeby się ich bać. Owady takie jak murarka ogrodowa zajmują się wyłącznie zapylaniem roślin. Nie produkują miodu, nie żyją w rojach, więc nie atakują ludzi czy zwierząt.

2

Miejski zieleniec w Radlinie (Kolonia Emma w Radlinie).

Przyjęto również, że podstawowym kryterium wyboru roślin do miejskich nasadzeń, będzie ich miododajność oraz pożyteczność dla ekosystemu.

W szkołach podstawowych w Radlinie odbywać będą się zajęcia z edukacji ekologicznej, właśnie w zakresie ochrony owadów zapylających.

 

Młodzież ze szkół podstawowych uczestniczyła w tworzeniu ogródków tematycznych, gdzie dominującymi nasadzeniami, była roślinność miododajna:
IMG_9696 IMG_9729 IMG_9733

Zaplanowano również szereg wydarzeń kulturalno-społecznych, których wspólnym mianownikiem będzie promocja pszczelarstwa, ekologicznego stylu życia, oraz wiedzy o owadach zapylających.