Warsztaty Ogrodnictwa Miejskiego w Radlinie pod znakiem pszczoły

tło21 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie odbyły się pierwsze Warsztaty Ogrodnictwa Miejskiego, zorganizowane w ramach tegorocznych działań ekologicznych, związanych z ochroną owadów zapylających i promocją roślin miododajnych. Tematem przewodnim była uprawa ogrodu w zgodzie z ekosystemem, głównie w odniesieniu do pszczół.
Swoje prelekcje wygłosili Pani Teresa Przybyła z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Roślin i Nasiennictwa oraz Pan Adam Stec, radlinianin, członek Koła Pszczelarzy z Gorzyc.

Prelekcja Pani Teresy Przybyły dotyczyła stosowania środków ochrony roślin, w tym przede wszystkim tych chemicznych, w taki sposób, aby nie szkodzić ekosystemowi, bądź w jak najmniejszy sposób w niego ingerować. Temat środków ochrony roślin wzbudził żywe zainteresowanie głównie wśród obecnych na sali działkowców z Radlina i okolic. Pani Przybyła zwróciła uwagę na odpowiednie przepisy, które nakazują dbać o owady miodne i zapylające.

Temat ten został odpowiednio rozwinięty w prelekcji Pana Adama Steca, który opowiedział o roli owadów w przyrodzie i procesie produkcji żywności. Pokrótce przedstawił najpopularniejsze gatunki owadów zapylających i roślin miododajnych. Podobnie jak w prezentacji Pani Przybyły, zwrócił uwagę na stosowanie środków ochronnych w odpowiednich godzinach, tak aby ominąć okres największej aktywności owadów i minimalizować ryzyko ginięcia populacji.

Spotkanie było kolejnym działaniem w ramach podjętego przez Miasto Radlin “Planu Działań Edukacyjno-Ekologicznych na rok 2016 pod nazwą <<Radlin – miasto z sercem dla owadów>>“.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *