WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje wymianę źródeł ciepła i termomodernizacje

WFOŚiGWWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

Więcej informacji: LINK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *